Dyrektywy UE
Wypowiedzi ekspertów
Ustawy obowiązujące w polsce

Artykuły oraz publikacje


Suplementy diety – działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)

Reklama suplementów diety nie może przypisywać im właściwości leczniczych, czy sugerować, że są remedium na liczne dolegliwości – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) działając w ramach sieci ochrony konsumentów...

Wspólna inicjatywa UOKiK oraz PIS - list do producentów i dystrybutorów suplementów diety

„...obserwujemy sygnały świadczące o niewystarczającym poziomie wiedzy konsumentów, farmaceutów i lekarzy w zakresie istoty tej kategorii produktów oraz zbyt małej wiedzy dotyczącej różnic między dostępnymi na rynku produktami, w szczególności między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty, a suplementami diety. Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów, niezbędne wydaje się w związku z powyższym podjęcie działań mających na celu po pierwsze właściwe edukowanie konsumentów w zakresie przeznaczenia tej kategorii produktów, a po drugie rzetelne informowanie ich o właściwościach reklamowanych suplementów diety. Deficyt wiedzy po stronie konsumentów może być bowiem wykorzystywany przez nieuczciwych reklamodawców....”

Polak leczy się sam - Katarzyna Nowosielska, Rzecz o zdrowiu

Kupujemy 3 tys. różnych leków bez konsultacji ze specjalistami i łykamy suplementy diety o wątpliwej skuteczności. W Polsce jest prawie 360 tys. placówek uprawnionych do

Przepis na utratę zdrowia - redaktor Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia

„Podstawowym problemem jest to, iż przeciętny konsument nie odróżnia leków, także roślinnych, od suplementów diety. Tymczasem szacunkowo około połowa suplementów zawiera rośliny, które nie są obojętne dla naszego zdrowia.”
Oryginalne źródło artykułu: www.rynekzdrowia.pl

Zażywanie leków wymaga śledzenia - wywiad z dr. Jarosławem Woroniem z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ, Uniwersyteckiego Ośrodka Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków oraz Oddziału Klinicznego Leczenia Bólu, Rynek Zdrowia

„Producenci leków mają obowiązek informowania o działaniach ubocznych leków, ale już w przypadku suplementów diety takiego obostrzenia nie ma. Dodatkowo pacjentowi się wydaje, że jak kupił preparat w tabletkach i do tego jeszcze w aptece, to jest to lekarstwo. Poza tym suplement diety może obiecywać wszystko...”
Oryginalne źródło artykułu: www.rynekzdrowia.pl

Suplementy diety: niezbędne składniki czy pseudoleki? - prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

„Suplementy diety nie posiadają tych cech leków, które poprzez odpowiednie dawkowanie umożliwiają dostarczenie organizmowi określonej ilości związków aktywnych warunkujących działanie terapeutyczne.”

Rynek suplementów potrzebuje uregulowania - redaktor Marta Markiewicz, Puls Farmacji

„Suplementy można badać tylko wyrywkowo, m.in. na obecność metali ciężkich, pestycydów, sprawdzać czystość mikrobiologiczną w produktach pochodzenia naturalnego. Nikt jednak nie bada czy suplement diety zawiera to, co deklaruje producent lub czy nie zawiera czegoś więcej.”

Farmaceuta powinien mieć wpływ na samoleczenie pacjenta – wywiad z prof. dr hab. n. med. Małgorzatą Kozłowską-Wojciechowską, kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

„Mieszanie pojęcia leku z suplementem jest niedopuszczalne. Tymczasem badania mojej doktorantki wykazały, że i lekarze posiłkują się suplementami diety, zalecając je pacjentom jako formę leczenia. Teoretycznie nie powinno to mieć miejsca. Podejmujemy działania, które mają oddzielać suplementy od leków. Jest zalecenie, aby w aptece były eksponowane osobno leki recepturowe, OTC, suplementy diety czy kosmetyki. Tylko w ilu aptekach ten podział jest naprawdę wyraźny?”

Świadomy wybór: lek czy suplement diety? - dr n. farm. Michał Różański

„Suplement diety jest środkiem spożywczym uzupełniającym prawidłową dietę człowieka. Lek jest produktem leczniczym stosowanym w stanach chorobowych.”