Ustawy obowiązujące w polsce
Artykuły oraz publikazje
Wypowiedzi ekspertów

Dyrektywy Uni Europejskiej Dyrektywy Unii Europejskiej


Dyrektywa 2001/83/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi


Dyrektywa 2002/46/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 10 czerwca 2002 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych