Dyrektywy UE
Dyrektywy UE
Dyrektywy UE

Dyrektywy Uni Europejskiej Dyrektywy Unii Europejskiej


Dyrektywa 2001/83/WE parlamentu Europejskiego i rady z dnia 6 listopada 2001 r.
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Artykuł 1
Produkt leczniczy:
a) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji prezentowana jako posiadająca właściwości lecznicze lub zapobiegające chorobom
u ludzi;
lub
b) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, które mogą być stosowane lub podawane ludziom w celu odzyskania, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych poprzez powodowanie działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego albo w celu stawiania diagnozy leczniczej.